BARE BONES HTML-OPAS

Kevin Werbach
käännös: Juhani Kantee


Versio 3.0 -- alkuperäinen 21.7.1996


Uusin englanninkielinen versio listasta löytyy osoitteesta <http://werbach.com/barebones/>.

Tämä opas listaa kaikki yleisimpien selaimien tunnistamat komennot. Oppaaseen on listattu kaikki eritellyt komennot jotka sisältyvät HTML 3.2 -versioon, lisäksi on esitelty Netscape -laajennukset Navigator 3.0b5 versioon asti. Opas on yritetty tehdä mahdollisimman selkeäksi käyttää. Komentoja käsitellään suomenkielisinä laajemmin mm. Jukka Packalenin ja Mika Tolvasen sivuilla.

Kommentteja ja ehdotuksia voi lähettää suoraan Kevin Werbachille tai Juhani Kanteelle.


Sisällys

HUOM! Mikäli et ole selvillä HTML 2.0:n, HTML 3.0:n ja HTML 3.2:n eroista sekä Netscape -laajennuksista, käväise lukemassa W3C:n selonteko HTML -kielen kehityksestä.


Oppaan rakenne

Tässä oppaassa komentojen määritykset, joita yleensä voidaan yhdistellä komentojen sisällä, on esitetty omilla riveillään. Kaikki komennot on kirjoitettu isoilla kirjaimilla lukettavuuden helpottamiseksi, mutta suurin osa komennoista voidaan kirjoittaa joko isoilla tai pienillä kirjaimilla.


Oppaassa käytetyt symbolit

URL     Universal Resource Locator, viittaus toiseen tiedostoon
?	Haluttu numero, esim. <H?> tarkoittaa <H1> - <H6>
%	Haluttu prosentti, esim. <HR WIDTH=%> voi olla <HR WIDTH=50%>
***	Haluttu teksti, esim. ALT="***" tarkoittaa, että tähdet korvataan tekstillä
$$$$$$	Haluttu heksa-arvo, esim. COLOR="#$$$$$$" tarkoittaa COLOR="#00FF1C" ym.
, , , 	Pilkkujen määrä, esim. COORDS=" . . ." tarkoittaa COORDS="0,0,50,50"
| 	Vaihtoehdot, esim. ALIGN=LEFT | RIGHT | CENTER -jokin näistä
[*]	Huomautus
 
 

Yhteensopivuus

(muista, että HTML kehittyy koko ajan ja selaimien tulkinnat vaihtelevat)
	(ei merkintää) HTML 3.2 -erittely, pitäisi toimia nykyisissä selaimissa
N1.0	Netscape laajennus, esiteltiin Navigator 1.0 versiossa
N1.1	Netscape laajennus, esiteltiin Navigator 1.1 versiossa
N2.0	Netscape laajennus, esiteltiin Navigator 2.0 versiossa
N3.0b	Netscape laajennus, esiteltiin Navigator 3.0beta versiossa

 
 

YLEISET KOMENNOT
(nämä tulee löytyä kaikista html-dokumentiista)


 

Dokumentin tyyppi

<HTML></HTML>

(dokumentin alussa ja lopussa)

 

Otsikko

<TITLE></TITLE>

(dokumentin nimi, tulee sijaita tunnisteessa)

 

Tunniste

<HEAD></HEAD>

(dokumentin kuvaus, esim. otsikko)

 

Runko

<BODY></BODY>

(sivun sisältö)RAKENTEELLINEN MÄÄRITTELY
(loogiset muotoilukomennot, joiden ulkoasun ja tyylin määrittää selain)


 

Otsikkotaso

<H?></H?>

(otsikkotasoja on kuusi)

 

Otsikon sijoittelu

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Jako

<DIV></DIV>

 

 

Jaon sijoittelu

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Lainaus

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(sisennetty palsta)

 

Korostus

<EM></EM>

(yleensä kursiivi)

 

Vahva korostus

<STRONG></STRONG>

(yleensä lihavoitu)

 

Sitaatti

<CITE></CITE>

(yleensä kursiivi)

 

Koodi

<CODE></CODE>

(lähdekoodin listaus)

 

Esimerkki

<SAMP></SAMP>

(yhdessä <KBD>-komennon kanssa)

 

Näppäily

<KBD></KBD>

(näppäiltäväksi tarkoitettu teksti)

 

Muuttuja

<VAR></VAR>

(yleensä kursiivi)

 

Määrittely

<DFN></DFN>

(harvoin käytetty)

 

Tekijän osoite

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Iso tekstityyppi

<BIG></BIG>

 

 

Pieni tekstityyppi

<SMALL></SMALL>

 ESITYKSEN MUOTOILU
(pakottavat muotoilukomennot, joiden ulkoasun ja tyylin määrittää tekijä)


 

Lihavointi

<B></B>

 

 

Kursiivi

<I></I>

 

N3.0b

Alleviivaus

<U></U>

(ei vielä yleisessä käytössä)

 

Yliviivattu teksti

<STRIKE></STRIKE>

(ei vielä yleisessä käytössä)

N3.0b

Yliviivattu teksti

<S></S>

(ei vielä yleisessä käytössä)

 

Alaindeksi

<SUB></SUB>

 

 

Yläindeksi

<SUP></SUP>

 

 

Kirjoituskonetyyli

<TT></TT>

(käyttää "fixed font" -kirjasinta)

 

Esimuotoiltu teksti

<PRE></PRE>

(käyttää "fixed font" -kirjasinta, näyttää tekstin sellaisena kuin on)

 

Esimuotoillun tekstin leveys

<PRE WIDTH=?></PRE>

(merkkien määrä/rivi)

 

Keskittäminen

<CENTER></CENTER> [*]

(tekstille, kuville ja taulukoille)

N1.0

Vilkkuminen

<BLINK></BLINK>

(kaikkien aikojen pilkatuin komento)

 

Kirjasinkoko

<FONT SIZE=?></FONT>

(voi vaihdella välillä 1-7)

 

Kirjasinkoon vaihto

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Peruskirjasinkoko

<BASEFONT SIZE=?>

(välillä 1-7, oletusarvo 3)

 

Kirjasimen väri

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Kirjasintyyppi

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Palstoitus

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Palstojen väli

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(oletusarvo 10 pikseliä)

N3.0b

Palstan leveys

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Tyhjä tila

<SPACER>

 

N3.0b

Tilan tyyppi

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Tilan koko

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Tilan ulottuvuudet

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Tilan sijoittelu

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 LINKIT JA KUVAT


 

Linkki

<A HREF="URL"></A>

 

 

Linkki kohteeseen

<A HREF="URL#***"></A>

(toiseen dokumenttiin)

 

Linkki kohteeseen

<A HREF="#***"></A>

(samassa dokumentissa)

N2.0

Kohdeikkuna

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

Kohteen nimeäminen

<A NAME="***"></A>

 

 

Suhde (yhteys)

<A REL="***"></A>

(harvoin käytetty)

 

Käänteinen suhde (yhteys)

<A REV="***"></A>

(harvoin käytetty)

 

Näytä kuva

<IMG SRC="URL">

 

 

Kuvan sijoittelu

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

N1.0

Kuvan sijoittelu

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

Kuvan korvaava teksti

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(jos kuva ei näy)

 

Kuvakartta

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(vaatii skriptin)

 

Client-Side kuvakartta

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Kartan kuvaus

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Kartan osa

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

Kuvan koon määritys

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(pikseleinä)

 

Kuvan reunus

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(pikseleinä)

 

Kuvan marginaali

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(pikseleinä)

N1.0

Matalaresoluutioinen aloituskuva

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

Sivun uudelleenlataus

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

(voi myös avata uuden sivun automaattisesti)

N2.0

Liitä objekti

<EMBED SRC="URL">

(upottaa objektin sivulle)

N2.0

Objektin koko

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 JAKAJAT


 

Kappale

<P></P> [*]

(yleensä kaksi rivinvaihtoa, lopetuskomento ei ole välttämätön)

 

Tekstin sijoittelu

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Rivin lopetus

<BR>

(rivinvaihto)

 

Tekstikierrätyksen lopetus

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Vaakaviiva

<HR>

 

 

Viivan sijoittelu

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Viivan koko

<HR SIZE=?>

(pikseleinä)

 

Viivan leveys

<HR WIDTH=?>

(pikseleinä)

N1.0

Viivan leveys

<HR WIDTH="%">

(prosentteina sivun leveydestä)

 

Varjostamaton viiva

<HR NOSHADE>

(yksivärinen, ei 3D-efektiä)

N1.0

Rivinvaihdon esto

<NOBR></NOBR>

 

N1.0

Sanaväli

<WBR>

(kun tarvitaan rivinvaihtoa)LISTAT
(listoja voidaan asettaa myös sisäkkäin)


 

 

Järjestämätön lista ("ranskalaiset viivat")

<UL><LI></UL>

(<LI> ennen jokaista listan kohdetta)

 

 

Tiivistetty järjestämätön lista

<UL COMPACT></UL>

(normaalia tiiviimpi lista)

 

Merkin tyyppi

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(koko listalle)

 

 

Merkin tyyppi

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(tälle ja seuraaville)

 

 

Numeroitu lista

<OL><LI></OL>

(<LI> ennen jokaista listan kohdetta)

 

 

Tiivistetty numeroitu lista

<OL COMPACT></OL>

(normaalia tiiviimpi lista)

 

Järjestysmerkin tyyppi

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(koko listalle, A (isot aakkoset), a (pienet aakkoset), I (isot roomalaiset numerot), i (pienet roomalaiset numerot))

 

 

Järjestysmerkin tyyppi

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(tälle ja seuraaville)

 

 

Aloitusmerkki

<OL START=?>

(koko listalle)

 

<LI VALUE=?>

(tälle ja seuraaville)

 

 

Määrittelylista

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=termi, <DD>=määrittely)

 

 

Tiivis määrittelylista

<DL COMPACT></DL>

(normaalia tiiviimpi lista)

 

Valikkolista

<MENU><LI></MENU>

(<LI> ennen jokaista listan kohdetta)

 

 

Tiivis valikkolista

<MENU COMPACT></MENU>

(normaalia tiiviimpi lista)

 

Hakemistolista

<DIR><LI></DIR>

(<LI> ennen jokaista listan kohdetta)

 

 

Tiivis hakemistolista

<DIR COMPACT></DIR>

(normaalia tiiviimpi lista)TAUSTAT JA VÄRIT


 

Taustakuva

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Taustaväri

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(järjestyksessä punainen/vihreä/sininen)

 

Tekstin väri

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Linkin väri

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Käydyn linkin väri

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Aktivoidun linkin väri

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 


Lisätietoja osoitteesta http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color


ERIKOISMERKIT
(tulee kirjoittaa pienillä kirjaimilla)


 

Erikoismerkki

&#?;

(jossa ? kuuluu ISO 8859-1 merkistöön)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

å

&aring;

 

 

Å

&Aring;

 

 

ä

&auml;

 

 

Ä

&Auml;

 

 

ö

&ouml;

 

 

Ö

&Ouml;

 

 

Rekisteröity tuotemerkki

&reg;

 

 

Copyright -merkki

&copy;

 

 

Tyhjä tila

&nbsp;

 


Täydellinen (englanninkielinen) lista erikoismerkeistä osoitteessa http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html


LOMAKKEET
(kenttien sisältö välitetään palvelimella olevalle ohjelmalle)


 

Lomakkeen määrittely

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Liitedokumentti

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Kentän määrittely

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

Kentän nimi

<INPUT NAME="***">

 

 

Kentän oletusarvo

<INPUT VALUE="***">

 

 

Esivalinta

<INPUT CHECKED>

(CHECKBOX ja RADIO)

 

Kentän koko

<INPUT SIZE=?>

(merkkeinä)

 

Kentän maksimipituus

<INPUT MAXLENGTH=?>

(merkkeinä)

 

Valintalista

<SELECT></SELECT>

 

 

Valintalistan nimi

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

Vaihtoehtojen lukumäärä

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Monivalinta

<SELECT MULTIPLE>

(voidaan valita useampia)

 

Vaihtoehto

<OPTION>

(valittavat vaihtoehdot)

 

Oletusvaihtoehto

<OPTION SELECTED>

 

 

Tekstialueen koko

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Tekstialueen nimi

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Tekstialueen rivinvaihto

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>TAULUKOT


 

Taulukon määrittely

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Taulukon reunus

<TABLE BORDER=?></TABLE>

 

 

Solujen väli

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Solun marginaali

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

Taulukon leveys

<TABLE WIDTH=?>

(pikseleinä)

 

Taulukon leveys prosentteina

<TABLE WIDTH="%">

(prosenttia sivun leveydestä)

 

Taulukon rivi

<TR></TR>

 

 

Taulukon rivin asettelu

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

Taulukon solu

<TD></TD>

(sijaitsee taulukon rivin (<TR></TR>) sisällä)

 

Taulukon solun asettelu

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

Ei rivinvaihtoa

<TD NOWRAP>

 

 

Leveys soluina

<TD COLSPAN=?>

 

 

Korkeus riveinä

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

Solun leveys

<TD WIDTH=?>

(pikseleinä)

N1.1

Solun leveys prosentteina

<TD WIDTH="%">

(prosenttia taulukon leveydestä)

N3.0b

Solun taustaväri

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Taulukon otsikko

<TH></TH>

(sisältö keskitettynä ja lihavoituna)

 

Taulukon otsikon sijoittelu

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

Ei rivinvaihtoja

<TH NOWRAP>

 

 

Leveys soluina

<TH COLSPAN=?>

 

 

Korkeus riveinä

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

Solun leveys

<TH WIDTH=?>

(pikseleinä)

N1.1

Solun leveys prosentteina

<TH WIDTH="%">

(prosenttia taulukon leveydestä)

N3.0b

Solun taustaväri

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Taulukon oheisteksti

<CAPTION></CAPTION>

(koko taulukon otsikkoteksti)

 

Taulukon oheistekstin sijoittelu

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(taulukon ylä- tai alapuolella)KEHYKSET


N2.0

Kehyssivun määrittely

<FRAMESET></FRAMESET>

(<BODY> komennon sijaan)

N2.0

Kehyksen korkeus

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(rivimäärittelyt pikseleinä tai prosentteina)

N2.0

Kehyksen korkeus

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = suhteellinen koko)

N2.0

Kehyksen leveys

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(sarakemäärittelyt pikseleinä tai prosentteina)

N2.0

Kehyksen leveys

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = suhteellinen koko)

N3.0b

Kehyksen reunuksen koko

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Kehyksen reunus

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

(yes=reunus näkyy, no=ei reunaviivaa)

N3.0b

Kehyksen reunuksen väri

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Kehyksen sisällön määrittely

<FRAME>

(yksittäisen kehyksen sisältö FRAMESET-komennon sisällä)

N2.0

Näytä dokumentti

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Kehyksen nimi

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Marginaalin leveys

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(vasen ja oikea reuna)

N2.0

Marginaalin korkeus

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(ylä- ja alareuna)

N2.0

Vierityspalkin asetukset

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Kehyksen koko sidottu

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Kehyksen reunus

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

(yes=reunus näkyy, no=ei reunaviivaa)

N3.0b

Kehyksen reunuksen väri

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Kehyksettömien sivujen sisältö

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(selaimille jotka eivät tue kehyksiä)JAVA


 

Appletti (sovellus)

<APPLET></APPLET>

 

 

Applettidokumentin nimi

<APPLET CODE="***">

(ajettavan sovelluksen nimi)

 

Appletin parametrit

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Appletin sijainti

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Appletin tunniste

<APPLET NAME="***">

(viittaus muualle dokumentissa)

 

Korvaava teksti

<APPLET ALT="***">

(selaimille jotka eivät tue Javaa)

 

Appletin sijoittelu

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Appletin koko

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(varattavan tilan koko pikseleinä)

 

Appletin marginaali

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(pikseleinä)SEKALAISET


 

Kommentti

<!-- *** -->

(ei näy sivulla)

 

Dokumentin tyyppi (Prologi)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

Haettavissa oleva tietokanta

<ISINDEX>

(viittaa haettavissa olevaan luetteloon, käytetään yleensä CGI-ohjelmissa)

 

Kehoteteksti

<ISINDEX PROMPT="***">

(syöttöä osoittava teksti)

 

Lähetä haku

<A HREF="URL?***"></a>

(käytä oikeaa kysymysmerkkiä)

 

Dokumentin osoite

<BASE HREF="URL">

(täytyy sijaita tunniste-osiossa)

N2.0

Oletusikkunan nimi

<BASE TARGET="***">

(täytyy sijaita tunniste-osiossa)

 

Yhteys

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(täytyy sijaita tunniste-osiossa)

 

Meta Informaatio

<META>

(täytyy sijaita tunniste-osiossa)

 

Muotoillut lomakkeet

<STYLE></STYLE>

(ei vielä yleisessä käytössä)

 

Skriptit

<SCRIPT></SCRIPT>Copyright ©1995, 1996 Kevin Werbach. Noncommercial redistribution permitted. This Guide is not a product of Bare Bones Software; the similarity of names is purely coincidental.

 

Kevin's Home Page