HTML KORT EN KRACHTIG

door Kevin Werbach
Versie 3.0 - geformatteerd -- 21 juli 1996


De meest recente versie van dit document is beschikbaar op <http://werbach.com/barebones/>.

Deze gids somt alle codes op die door de huidige versies van de meeste browsers waarschijnlijk herkend worden. Ik heb alle codes van de HTML 3.2 specificatie opgenomen, evenals de Netscape-uitbreidingen opgenomen in versies van de Netscape Navigator tot en met versie 3.0b5. Deze gids is zo beknopt mogelijk opgezet; meer gedetailleerde informatie over HTML is te vinden via mijn WWW Help Page. Commentaar en suggesties zijn altijd welkom

Inhoud
  1. INLEIDENDE TEKSTEN

  2. HTML-codes

    NB: Als u niet goed op de hoogte bent van de verschillen tussen de codes van between HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, en Netscape extensions, leest u dan eerst het over W3C statement over de ontwikkeling van HTML.

BASIS-ELEMENTEN


 

Documenttype

<HTML></HTML>

(begin en eind van het bestand)

 

Titel

<TITLE></TITLE>

(verplicht in de kopregels)

 

Kopgedeelte

<HEAD></HEAD>

(beschrijvende info, zoals de titel)

 

Inhoud

<BODY></BODY>

(de eigenlijke pagina)

 
 
 

STRUCTURELE OPMAAK


 

Koppen

<H?></H?>

(tot 6 niveaus diep)

 

Kop uitlijnen

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Onderdeel

<DIV></DIV>

 

 

Onderdeel uitlijnen

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Blokcitaat

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(meestal inspringend)

 

Nadruk

<EM></EM>

(meestal getoond als cursief)

 

Sterke nadruk

<STRONG></STRONG>

(meestal getoond als vet)

 

Citaat

<CITE></CITE>

(meestal cursief)

 

Code

<CODE></CODE>

(tekst van computerprogramma)

 

Voorbeeld-uitvoer

<SAMP></SAMP>

 

 

Invoer van toetsenbord

<KBD></KBD>

 

 

Variabele

<VAR></VAR>

 

 

Definitie

<DFN></DFN>

(niet veel gebruikt)

 

Adres van auteur

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Grote letters

<BIG></BIG>

 

 

Kleine letters

<SMALL></SMALL>

 

 
 

TYPOGRAFISCHE OPMAAK


 

Vet

<B></B>

 

 

Cursief

<I></I>

 

N3.0b

Onderstreept

<U></U>

(nog niet overal in gebruik)

 

Doorgehaald

<STRIKE></STRIKE>

(nog niet overal in gebruik)

N3.0b

Doorgehaald

<S></S>

(nog niet overal in gebruik)

 

Subschrift

<SUB></SUB>

 

 

Superschrift

<SUP></SUP>

 

 

Typemachine

<TT></TT>

(getoond in niet-proportioneel font)

 

Vooraf opgemaakt

<PRE></PRE>

(geeft spatiëring weer zoals die is)

 

Breedte

<PRE WIDTH=?></PRE>

(in aantal tekens)

 

Centreren

<CENTER></CENTER> [*]

(zowel voor tekst als plaatjes)

N1.0

Knipperen

<BLINK></BLINK>

(de meest bespotte code tot nu toe)

 

Lettergroote

<FONT SIZE=?></FONT>

(loopt van 1-7)

 

Verander lettergrootte

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Basis-lettergrootte

<BASEFONT SIZE=?>

(van 1-7; default 3)

 

Tekstkleur

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Selecteer lettertype

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Meerdere kolommen

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Ruimte tussen kolommen

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(default is 10 pixels)

N3.0b

Kolombreedte

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Uitvuller

<SPACER>

(bepalen van woordafstand, regelafstand en blokken wit)

N3.0b

Soort uitvulling

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Grootte uitvuller

<SPACER SIZE=?>

(alleen voor woord- en regelafstand)

N3.0b

Afmetingen bladvulling

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

(alleen bij blokken wit)

N3.0b

Bladvulling uitlijnen

<SPACER ALIGN=left|right|center>

(alleen bij blokken wit)

 
 
 

LINKS EN PLAATJES


 

Link

<A HREF="URL"></A>

 

 

Link naar anker

<A HREF="URL#***"></A>

(in een ander document)

<A HREF="#***"></A>

(binnen een document)

N2.0

Link naar window

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Anker aanbrengen

<A NAME="***"></A>

 

 

Relatie

<A REL="***"></A>

(niet veel gebruikt)

 

Omgekeerde relatie

<A REV="***"></A>

(niet veel gebruikt)

 

Toon plaatje

<IMG SRC="URL">

 

 

Uitlijning

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Uitlijning

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Alternatieve tekst

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(als plaatje niet wordt getoond)

 

Aanklikbaar plaatje

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(script vereist)

 

Aanklikbaar plaatje

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Beschrijving plaatje

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Gebied

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Afmetingen

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(in pixels)

 

Kaderrand

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(in pixels)

 

Vrije ruimte buiten kader

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(in pixels)

N1.0

Voorproef-plaatje

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

Automatisch doorschakelen

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

Object invoegen

<EMBED SRC="URL">

(object opnemen in pagina)

N2.0

Afmetingen object

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 
 

PAGINA-INDELING


 

Alinea

<P></P> [*]

(afsluitende code vaak niet nodig)

 

Alinea uitlijnen

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Naar volgende regel

<BR>

(een enkele return)

 

Voorbij plaatje

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Horizontale lijn

<HR>

 

 

Positie

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Dikte

<HR SIZE=?>

(in pixels)

 

Breedte

<HR WIDTH=?>

(in pixels)

N1.0

% breedte

<HR WIDTH="%">

(als een percentage van paginabreedte)

 

Massieve lijn

<HR NOSHADE>

(zonder 3-dimensionaal uiterlijk)

N1.0

Niet afbreken

<NOBR></NOBR>

(voorkomt afbreken regel)

N1.0

Afbreken

<WBR>

(hier regel afbreken indien nodig)

 
 

LIJSTEN


 

 

Ongenummerde lijst

<UL><LI></UL>

(<LI> vóór elk element)

 

 

Compacte lijst

<UL COMPACT></UL>

 

 

Soort teken

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(voor de hele lijst)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(deze & volgende)

 

 

Genummerde lijst

<OL><LI></OL>

(<LI>vóór elk element)

 

 

Compact

<OL COMPACT></OL>

 

 

Soort nummering

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(voor de hele lijst)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(deze & volgende)

 

 

Eerste nummer

<OL START=?>

(voor de hele lijst)

 

<LI VALUE=?>

(deze & volgende)

 

 

Definitie-lijst

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=term, <DD>=definitie)

 

 

Compact

<DL COMPACT></DL>

 

 

Menu-lijst

<MENU><LI></MENU>

(<LI> vóór elk element)

 

 

Compact

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Bestandenlijst

<DIR><LI></DIR>

(<LI> vóór elk item)

 

 

Compact

<DIR COMPACT></DIR>

 

 
 

ACHTERGROND EN KLEUREN


 

Plaatje op achtergrond

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Achtergrondkleur

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(volgorde is rood/groen/blauw)

 

Tekstkleur

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Kleur link

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Kleur bezochte link

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Kleur actieve link

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(Voor meer informatie zie http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

 

SPECIALE TEKENS(moeten met kleine letters geschreven worden)


 

Speciaal teken

&#?;

(? staat voor de ISO 8859-1 code)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Gedeponeerd handelsmerk

&reg;

 

 

Auteursrecht

&copy;

 

 

Vaste spatie

&nbsp;

 

(Complete lijst zie http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

 

FORMULIEREN


 

Definieer formulier

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Zend bestand

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Input-veld

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Veldnaam

<INPUT NAME="***">

 

 

Waarde veld

<INPUT VALUE="***">

 

 

Aangekruist?

<INPUT CHECKED>

(voor hokjes en rondjes)

 

Veldgrootte

<INPUT SIZE=?>

(in aantal tekens)

 

Maximale lengte

<INPUT MAXLENGTH=?>

(in aantal tekens)

 

Keuzelijst

<SELECT></SELECT>

 

 

Lijstnaam

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

Aantal opties

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Meervoudige keuze

<SELECT MULTIPLE>

(kiezen van meer dan één mogelijk)

 

Optie

<OPTION>

(dingen die gekozen kunnen worden)

 

Default optie

<OPTION SELECTED>

 

 

Input-venster (> 1 regel)

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Naam venster

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Regels afbreken

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 
 

TABELLEN


 

Definieer tabel

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Tabelrand

<table border=?></TABLE>

 

 

Celafstand

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Celmarges

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

Gewenste breedte

<TABLE WIDTH=?>

(in pixels)

 

Breedte in %

<TABLE WIDTH="%">

(percentage van pagina)

 

Tabel-rij

<TR></TR>

 

 

Uitlijning

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Tabel-cel

<TD></TD>

(moet binnen een tabel-rij vallen)

 

Uitlijning

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Regels niet afbreken

<TD NOWRAP>

 

 

Aantal kolommen

<TD COLSPAN=?>

 

 

Aantal rijen

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

Gewenste breedte

<TD WIDTH=?>

(in pixels)

N1.1

Breedte %

<TD WIDTH="%">

(percentage van tabel)

N3.0b

Celkleur

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tabelkop

<TH></TH>

(net zoals gegevens, maar vet en gecentreerd)

 

Uitlijning

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Regels niet afbreken

<TH NOWRAP>

 

 

Aantal kolommen

<TH COLSPAN=?>

 

 

Aantal rijen

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

Gewenste breedte

<TH WIDTH=?>

(in pixels)

N1.1

Breedte in %

<TH WIDTH="%">

(percentage van tabel)

N3.0b

Celkleur

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tabelbijschrift

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Uitlijning

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(onder/boven tabel)

 

KADERS


N2.0

Document met kader

<FRAMESET></FRAMESET>

(in plaats van <BODY>)

N2.0

Rijhoogtes

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(pixels of %)

N2.0

Rijhoogtes

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = relatieve grootte)

N2.0

Kolombreedtes

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(pixels of %)

N2.0

Kolombreedtes

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = relatieve grootte)

N3.0b

Breedte rand

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Randen

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Kleur randen

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Definieer kader

<FRAME>

(inhoud van een afzonderlijk kader)

N2.0

Toon document

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Kadernaam

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Kantlijnbreedte

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(linker- en rechterkantlijnen)

N2.0

Kantlijnhoogte

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(onder en boven)

N2.0

Schuifbalk?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Vaste afmeting

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Randen

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Kleur randen

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Inhoud zonder kaders

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(voor browsers die kaders niet ondersteunen)

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Bestandsnaam applet

<APPLET CODE="***">

 

 

Parameters

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Adres van applet

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Applet identificator

<APPLET NAME="***">

(voor referenties elders in de pagina)

 

Alternatieve tekst

<APPLET ALT="***">

(voor browsers die Java niet ondersteunen)

 

Uitlijning

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Afmetingen

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(in pixels)

 

Ruimte rond applet

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(in pixels)

 

ALLERLEI


 

Commentaar

<!-- *** -->

(wordt niet getoond door de browser)

 

HTML 3.2 proloog

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

Doorzoekbaar

<ISINDEX>

(geeft een doorzoekbare index aan)

 

Prompt

<ISINDEX PROMPT="***">

(tekst waarmee om invoer gevraagd wordt)

 

Zend zoek- opdracht

<A HREF="URL?***"></a>

(gebruik een echt vraagteken)

 

URL van dit bestand

<BASE HREF="URL">

(moet in kopgedeelte)

N2.0

Standaardnaam window

<BASE TARGET="***">

(moet in kopgedeelte)

 

Relatie tot andere bestanden

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(moet in kopgedeelte)

 

Meta-information

<META>

(moet in kopgedeelte)

 

Stijlen

<STYLE></STYLE>

(nog niet algemeen ondersteund)

 

Scripts

<SCRIPT></SCRIPT>

(nog niet algemeen ondersteund)

 
 
 

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Verspreiding voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Deze Gids is geen product van Bare Bones Software, de gelijkenis van de namen is volkomen toevallig..

 

Inhoud | LIJST VAN HTML-CODES | Kevin's Home Page