GHIDUL PROGRAMATORULUI HTML

de Kevin Werbach
Versiunea 3.0 Formatatã -- 21 Iulie 1996


Ultima versiune a acestui document este disponibilã la <http://werbach.com/barebones/>.

Ghidul prezintã toate tag-urile recunoscute de majoritatea browser-elor - versiunile curente. Am inclus toate tag-urile din specificatia HTML 3.2 , precum si extensiile Netscape incluse în versiuni de pâna la 3.0b5. Acest ghid este scris astfel incât sã fie cât mai concis posibil; mai multe detalii despre HTML sunt disponibile la WWW Help Page. Comentariile si sugestiile sunt întotdeauna binevenite.

Cuprins
  1. MATERIAL INTRODUCTIV

  2. TAG-URI HTML

    Important: Dacã nu vã este clarã diferenta între HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 si extensiile Netscape, vã sugerez sã cititi declaratia W3C asupra limbajului HTML.

ELEMENTE DE BAZÃ


 

Tip document

<HTML></HTML>

(început si sfârsit fisier)

 

Titlu

<TITLE></TITLE>

(trebuie sã fie în header)

 

Header

<HEAD></HEAD>

(informatii descriptive, cum ar fi titlul)

 

Corp

<BODY></BODY>

(corp paginã)

 
 

DEFINITIE STRUCTURALÃ


 

Mãrime font

<H?></H?>

(spec. defineste 6 nivele)

 

Mãrime cu aliniere

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Divizare

<DIV></DIV>

 

 

Divizare cu aliniere

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Citat

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(de obicei deplasat)

 

Evidentiere

<EM></EM>

(de obicei aplecat)

 

Evidentiere prin îngrosare

<STRONG></STRONG>

(de obicei îngrosat)

 

Citat

<CITE></CITE>

(de obicei aplecat)

 

Cod

<CODE></CODE>

(pt. listare cod sursã)

 

Exemplu output

<SAMP></SAMP>

 

 

Input tastaturã

<KBD></KBD>

 

 

Variabilã

<VAR></VAR>

 

 

Definitie

<DFN></DFN>

(nu prea raspândit)

 

Addresa autor

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Font mare

<BIG></BIG>

 

 

Font mic

<SMALL></SMALL>

 

 

FORMAT DE PREZENTARE


 

Îngrosat

<B></B>

 

 

Aplecat

<I></I>

 

N3.0b

Subliniat

<U></U>

(nu prea rãspândit încã)

 

Evidentiat

<STRIKE></STRIKE>

(nu prea rãspândit încã)

N3.0b

Evidentiat

<S></S>

(nu prea rãpândit înca)

 

Subscript

<SUB></SUB>

 

 

Superscript

<SUP></SUP>

 

 

Masinã de scris

<TT></TT>

(se foloseste un font tipografic)

 

Preformatare

<PRE></PRE>

(nu se ignorã spatiile si liniile noi)

 

Dimensiune

<PRE WIDTH=?></PRE>

(în caractere)

 

Centru

<CENTER></CENTER> [*]

(pentru text si imagini)

N1.0

Clipire

<BLINK></BLINK>

(cel mai ocolit tag)

 

Mãrime font

<FONT SIZE=?></FONT>

(de la 1 la 7)

 

Schimbare mãrime font

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Mãrime de bazã font

<BASEFONT SIZE=?>

(de la 1 la 7; implicit 3)

 

Culoare font

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Selectie font

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Text pe mai multe coloane

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Distanta dintre coloane

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(implicit 10 pixeli)

N3.0b

Dimensiune coloanã

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Distantare

<SPACER>

 

N3.0b

Tip distantare

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Mãrime distantare

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Dimensiuni distantare

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Aliniere

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 
 

LINK-URI SI GRAFICÃ


 

Link cãtre alt document

<A HREF="URL"></A>

 

 

Link cãtre un target

<A HREF="URL#***"></A>

(în alt document)

<A HREF="#***"></A>

(în acelasi document)

N2.0

Fereastra tintã

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Definire target în document

<A NAME="***"></A>

 

 

Relatie

<A REL="***"></A>

(nu prea rãspândit)

 

Relatie inversã

<A REV="***"></A>

(nu prea rãspândit)

 

Încãrcare imagine

<IMG SRC="URL">

 

 

Aliniere

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Aliniere

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Alternare text

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(dacã imaginea nu este incãrcatã)

 

Mapare imagine

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(cere un CGI)

 

Utilizare imagine mapatã

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Definire mapare

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Definire regiune mapatã

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Dimensiuni

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(în pixeli)

 

Chenar

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(în pixeli)

 

Spatiu inconjurator

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(în pixeli)

N1.0

Browser cu rezolutie micã

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

Fortare client

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

Inserare obiect

<EMBED SRC="URL">

(inserare obiect in paginã)

N2.0

Dimensiuni obiect

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 

DIVIZORI


 

Paragraf

<P></P> [*]

(de obicei nu e necesarã închiderea tag-ului)

 

Aliniere text

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Linie nouã

<BR>

(un singur CR)

 

Eliminare spatiu din jurul textului

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Linie orizontalã

<HR>

 

 

Aliniere

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Grosime

<HR SIZE=?>

(în pixeli)

 

Lungime

<HR WIDTH=?>

(în pixeli)

N1.0

Lungime procentuala

<HR WIDTH="%">

(procentaj din lãtimea paginii)

 

Linie solidã

<HR NOSHADE>

(fãrã aspect 3D)

N1.0

Linie text continuã

<NOBR></NOBR>

(previne trecerea la linie nouã)

N1.0

Trecere la linie nouã

<WBR>

(unde e nevoie)

 

LISTE


 

 

Liste nenumerotate

<UL><LI></UL>

(<LI> înainte de fiecare element al listei)

 

 

Compactã

<UL COMPACT></UL>

 

 

Tipul bullet-ului

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(pentru toatã lista)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(acesta si urmãtorii)

 

 

Liste numerotate

<OL><LI></OL>

(<LI> înainte de fiecare element al listei)

 

 

Compactã

<OL COMPACT></OL>

 

 

Tipul numãrãtorii

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(pentru toatã lista)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(acesta si subsecventele sale)

 

 

Numãr de început

<OL START=?>

(pentru toatã lista)

 

<LI VALUE=?>

(acesta si subsecventele sale)

 

 

Liste de definitii

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=termen, <DD>=definitie)

 

 

Compactã

<DL COMPACT></DL>

 

 

Liste menu

<MENU><LI></MENU>

(<LI> înainte de fiecare element al listei)

 

 

Compactã

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Liste directori

<DIR><LI></DIR>

(<LI> înainte de fiecare element al listei)

 

 

Compactã

<DIR COMPACT></DIR>

 

 

FUNDALURI SI CULORI


 

Imagine fundal

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Culoare fundal

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(ordinea este rosu/verde/albastru)

 

Culoare text

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Culoare link-uri

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Link-uri vizitate

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Link activat

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(Mai multe informatii la http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

 

CARACTERE SPECIALE (trebuie sa fie minuscule)


 

Caracter special

&#?;

(unde ? este un cod ISO 8859-1)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Marcã înregistratã

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Spatiu neignorat

&nbsp;

 

(Lista completã la http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

 

FORM-URI


 

Definire form

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Încãrcare fisier

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Cãmp input

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Nume cãmp

<INPUT NAME="***">

 

 

Valoare câmp

<INPUT VALUE="***">

 

 

Apãsat?

<INPUT CHECKED>

(checkbox si radio)

 

Dimensiune câmp

<INPUT SIZE=?>

(în caractere)

 

Dimensiune maximã

<INPUT MAXLENGTH=?>

(în caractere)

 

Listã de selectie

<SELECT></SELECT>

 

 

Nume listã

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

Numãr de optiuni

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Optiuni multiple

<SELECT MULTIPLE>

(se pot selecta mai multe optiuni)

 

Optiune

<OPTION>

(elemente ce pot fi selectate)

 

Optiune implicitã

<OPTION SELECTED>

 

 

Dimensiune fereastrã input text

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Nume fereastrã

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Spatiere text

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 

TABELE


 

Definire tabel

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Chenar tabel

<TABLE BORDER=?></TABLE>

 

 

Spatiu între celule

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Spatiu fatã de marginea celulei

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

Dimensiune doritã

<TABLE WIDTH=?>

(în pixeli)

 

Dimensiune procentualã

<TABLE WIDTH="%">

(procentaj din paginã)

 

Linie tabel

<TR></TR>

 

 

Aliniere

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

 

Celulã tabel

<TD></TD>

(trebuie sã aparã în interiorul unei linii tabel)

 

Aliniere

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

 

Fãrã linii noi

<TD NOWRAP>

 

 

Pe câte coloane sã se întindã

<TD COLSPAN=?>

 

 

Pe câte linii sã se întindã

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

Dimensiune doritã

<TD WIDTH=?>

(în pixeli)

N1.1

Dimensiune procentualã

<TD WIDTH="%">

(procentaj din tabel)

N3.0b

Culoare fundal celulã

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Header tabel

<TH></TH>

(apare la fel ca datele din interior dar îngrosat, pe centru)

 

Aliniere

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>

 

 

Fãrã linii noi

<TH NOWRAP>

 

 

Pe câte coloane sã se întindã

<TH COLSPAN=?>

 

 

Pe câte linii sã se întindã

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

Dimensiune doritã

<TH WIDTH=?>

(în pixeli)

N1.1

Dimensiune procentualã

<TH WIDTH="%">

(procentaj din tabel)

N3.0b

Culoare fundal

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Capturã tabel

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Aliniere

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(înainte/dupã tabel)

 

FERESTRE


N2.0

Ferestre document

<FRAMESET></FRAMESET>

(în loc de <BODY>)

N2.0

Înãltime linii

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(pixeli sau %)

N2.0

Înãltime linii

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = dimensiune relativã)

N2.0

Lãtime coloane

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(pixeli sau %)

N2.0

Lãtime coloane

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = dimensiune relativa)

N3.0b

Dimensiune margini

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Margine

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Culoare margine

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Definire fereastrã

<FRAME>

(continutul unei ferestre individuale)

N2.0

URL afisat în fereastrã

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Nume fereastrã

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Dimensiune margine

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(margine stânga si dreapta)

N2.0

Dimensiune margine

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(margine de sus si de jos)

N2.0

Barã defilare?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Neredimensionabil

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Margini

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Culoare margine

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Continut fãrã ferestre

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(pt. browser-e ce nu cunosc frame-uri)

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Nume applet

<APPLET CODE="***">

 

 

Parametri

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Locatie applet

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Identificator applet

<APPLET NAME="***">

(pentru referiri din altã parte a paginii)

 

Text alternativ

<APPLET ALT="***">

(pt. browser-e non-Java)

 

Aliniere

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Dimensiune

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(în pixeli)

 

Distantare

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(în pixeli)

 

MISC


 

Comentariu

<!-- *** -->

(neafisat de browser)

 

HTML 3.2 Prolog

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

De cãutat

<ISINDEX>

(indicã un index de cãutat)

 

Afisare

<ISINDEX PROMPT="***">

(text de afisat la input)

 

Trimitere cãutare

<A HREF="URL?***"></a>

(a se folosi un semn de întrebare)

 

URL fisier curent

<BASE HREF="URL">

(trebuie sã fie în header)

N2.0

Nume de bazã fereastrã

<BASE TARGET="***">

(trebuie sã fie în header)

 

Relatie

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(trebuie sã fie în header)

 

Informatii meta

<META>

(trebuie sã fie în header)

 

Foi de stil

<STYLE></STYLE>

(nu prea rãspândit înca)

 

Scripturi Java

<SCRIPT></SCRIPT>

(nu prea rãspândit înca)

 
 

Copyright ©1995-1997 Kevin Werbach. Redistribuire non-comercialã permisã. Acest ghid nu este produs al Bare Bones Software; similaritatea numelor este purã coincidentã.

 

Cuprins | LISTA TAG-URI | Versiune text | Pagina de Web a lui Kevin | Pagina Web LUFO