HTML Kort en Krachtig

I N L E I D I N G

 

Ere wie ere toekomt

Veel mensen hebben mij hulp en aanbevelingen gegeven bij de ontwikkeling van deze gids. Ik wil iedereen bedanken die aan deze inspanning heeft bijgedragen.
| Naar Gateway Page || Naar de gids || Kevin's Home Page |
 

Wat is er uniek aan deze gids

Verschillende mensen hebben uitstekende HTML-gidsen geschreven en die beschikbaar gesteld op het Web -- wie heeft er behoefte aan alweer een gids?

Dit document is bedoeld om een speciale niche op te vullen. Het is bedoeld als een beknopt "spiekbriefje" dat u kunt gebruiken voor het opzoeken van de juiste vorm van een tag terwijl u bezig bent met het maken van Web-pagina's. Andere HTML-gidsen bevatten veel meer beschrijvende informatie over het gebruik van bepaalde tags of over HTML in het algemeen in elkaar zit. Als u een beginnende gebruiker bent, kunt u beter eerst een van die gidsen gebruiken.

Er zijn ook verschillende stijlgidsen die meer de nadruk leggen op het schrijven van pagina's die er goed uitzien en met verschillende browsers te bekijken zijn. Ik moedig u aan om een of meer van die stijlgidsen te lezen als u van plan bent om Web-pagina's te gaan maken; veel te veel mensen denken er niet aan dat hun pagina's gelezen gaan worden door anderen en dat er goede en slechte manieren zijn om de zaak aan te pakken.

Mijn WWW Help Page bevat links naar vele andere sites met informatie over HTML en het ontwerpen van Web-pagina's. Het is een goed beginpunt als u specifieke vragen hebt die verder gaan dan de "uitgeklede" informatie die hier geboden wordt.

Deze gids is ontworpen voor mensen die genoeg weten om geen uitgebreide instructie meer nodig te hebben, maar die nog niet alle HTML-tags precies uit het hoofd kennen. Als u een "geheugensteuntje" wilt hebben, waarop u snel even iets kunt opzoeken zonder uitgebreide beschrijvingen te hoeven lezen, dan is deze gids iets voor u.

| Naar Gateway Page || Naar de gids || Kevin's Home Page |
 

Welke tags zijn opgenomen

Een andere specifiek kenmerk van deze gids is de inhoud. HTML Kort en Krachtig bevat alle tags die heden ten dage algemeen gebruikt worden op Web-pagina's. In het bijzonder bevat de Gids: De ontwikkeling van HTML is tot nu toe een verwarrend proces, omdat pogingen om formele standaarden te aanvaarden vaak zijn ingehaald door ontwikkelingen in de markt. Het World Wide Web Consortium (W3C) is het officiële orgaan voor het maken van een standaard voor HTML. De huidige aanbevolen standaard is HTML 4.0.

In haar Position Statement on HTML, beveelt het W3C het gebruik van de HTML 4.0 specificatie door informatieverschaffers aan. Verder wordt aanbevolen dat tools ook kunnen moeten werken met vroegere versies. Om die reden bevat versie 4.0 van HTML Kort en Krachtig niet alleen alle tags van HTML 4.0, maar geeft ook het onderscheid aan tussen nieuwe tags en tags die al in versie 3,2 stonden.

Ik heb ook alle extra tags van Netscape en Microsoft opgenomen, met uitzondering van sommige tags die betrekking hebben op interactie met de server, zoals bepaalde animaties. Een aantal van deze extra tags geven geen goed resultaat als uw pagina's bekeken worden m.b.v. een andere browser. Daarom moet u eerst bedenken wie uw publiek gaan vormen voordat u besluit ze te gebruiken.

| Naar Gateway Page || Naar de gids || Kevin's Home Page |
 
 

DE VORM VAN DIT DOCUMENT 

Voor de duidelijkheid heb ik verschillende attributen die bij eenzelfde tag gebruikt kunnen worden op afzonderlijke regels gezet. In het algemeen kunnen meerdere attributen in een tag gecombineerd worden.

Tags zijn weergegeven in hoofdletters om het lezen te vergemakkelijken, hoewel het voor de meeste tags niet uitmaakt of ze in hoofdletters of in kleine letters geschreven worden.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

URL    URL van een extern bestand (of alleen een bestandsnaam als die in

       dezelfde directory staat)

?      Willekeurig nummer (bijv. <H?> betekent <H1>, <H2>, <H3>, enz.)

%      Willekeurig percentage (bijv. <HR WIDTH="%"> betekent <HR WIDTH="50%">, enz.)

***    Willekeurige tekst (bijv. ALT="***" betekent dat hier een tekst

       ingevuld moet worden)    

$$$$$$ Willekeurig hexadecimaal getal (bijv. BGCOLOR="#$$$$$$" betekent BGCOLOR="#00FF1C", enz.)

:::    Willekeurige datum (bijv. DATETIME=":::" betekent "1994-11-05T08:15:30" enz.)

@      Email-adres (bijv. "mailto:@" betekent "mailto:kevin@werbach.com" enz.)

,,,    Comma-delimited (waarden gescheiden door komma's; bijv. 

       COORDS=",,," betekent COORDS="0,0,50,50", enz.)

|      Alternatieven (bijv. ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER betekent kies een van deze mogelijkheden)

 

COMPATIBILITEIT

(denk er aan, HTML is in ontwikkelt zich verder en de toepassingen in browsers verschillen)
     (niets aangegeven) Staat in de HTML 3.2 specificatie; zou het in

     alle browsers moeten doen

4.0  Geïntroduceerd in de HTML 4.0 aanbeveling

N1   Netscape uitbreiding geïntroduceerd in Navigator versie 1.0 of 1.1

N2   Netscape uitbreiding geïntroduceerd in Navigator versie  2.0 

N3   Netscape uitbreiding geïntroduceerd in Navigator versie  3.0

N4   Netscape uitbreiding geïntroduceerd in Navigator/Communicator versie 4.0

MS   Uitbreiding van Microsoft Internet Explorer 

*    Uitbreiding van Netscape, nu opgenomen in de HTML 4.0 specificatie

 

| Naar Gateway Page || Naar de gids || Kevin's Home Page |
 

Overzicht van de verschillende versies

Versie 4.0 -- Januari 1999. Versie 3.0 -- 21 juli 1996. Versie 2.0 -- 7 oktober 1995. Heel veel veranderingen en verbeteringen in deze versie. Versie 1.22 -- 18 augustus 1995. Toevoeging van een tag en enkele attributen die per ongeluk waren weggelaten in de sectie Formulieren, en correctie van de vermelding welke tags voor kleur voorkomen in de HTML 3.0 specificatie.

Versie 1.21 -- 26 juli 1995. Verwijdering van de archaïsche <NEXTID> tag en toevoeging van enkele annotaties bij de HTML- en tabelversie.

Versie 1.2 -- 25 juli 1995. Verschillende herzieningen om beter in overeenstemming te zijn met de officiële HTML specificaties, en erkenning van een wijder verbreide toepassing van sommige HTML 3.0 tags.

Versie 1.1 -- 19 juli 1995. Een aantal verbeteringen in de inleiding en correcte vermelding van de ISO 8859-1 tekenset in plaats van ASCII.

Versie 1.03 -- 12 juli 1995. Actualisering van de copyright- vermelding om een einde te maken aan de verwarring met Bare Bones Software. Toevoeging van de Netscape tag voor relatieve lettergrootte, en wijziging van de link naar de lijst van ASCII-codes.

Versie 1.02 -- 24 april 1995. Nog een aantal typefouten zijn verbeterd, de link naar dit overzicht van de verschillende versies is gerepareerd, en de standaard vermeldingen voor copyright en geregistreerd handelsmerk om in overeenstemming te komen met de Netscape versies zijn toegevoegd.

Versie 1.01 -- 11 april 1995. Er zijn een paar kleine typefouten en onduidelijkheden verbeterd waar door hulpvaardige lieden op gewezen was, waaronder een paar fouten in de sectie Lijsten.

Versie 1.0 HTML -- 6 april 1995. Bevat wat extra inleidend materiaal, maar de tekst is verder identiek aan versie 1.0. Geformatteerd voor bekijken op WWW, met hulp van John Berkin.

Versie 1.0 -- 2 april 2, 1995. Een paar fouten waar ik door anderen op gewezen werd zijn verbeterd, en er zijn een paar kleine herzieningen uitgevoerd in de inleiding en de vormgeving van sommige secties.

Versie 0.9b -- 30 maart 1995. Eerste openbare versie. Neergezet op comp.infosystems.www.providers.

| Naar Gateway Page || Naar de gids || Kevin's Home Page |
Copyright ©1995-1999 Kevin Werbach.
Voor het laatst herzien op 1 februari 1999.