************************************************************

HTML - helt ind til benet

The Bare Bones Guide to HTML

af Kevin Werbach
<barebones@werbach.com>
Oversat til dansk af Werner Knudsen
<wkn@mailhost.net>
Version 3.0 - July 21, 1996. Dansk version 22. juli 1996.
(Denne side kræver en browser der understøtter tabeller)

************************************************************

Forfatterens forord

Efter at jeg havde set adskillige ønsker om en "quick-and-dirty" beskrivelse af alle HTML tags besluttede jeg at udvide min egen oversigt til et sådant formål. Den nyeste version af beskrivelsen, på engelsk og adskillige andre sprog, kan findes på adressen <http://werbach.com/barebones/>.

Denne oversigt forsøger at være så kort og præcis som muligt, og går derfor ikke i detaljer omkring brugen af de forskellige koder. Der findes adskillige skridt-for-skridt HTML-vejledninger på WWW - du kan finde links til mange af dem på adressen <http://werbach.com/web/wwwhelp.html#guides>.

I vejledningen finder du alle de markeringskoder som de nyeste versioner af de fleste browsere må formodes at genkende. Jeg har inkluderet alle HTML 3.2 koder i denne version. Også de populære - men ikke standardiserede - Netscape udvidelser fra Netscape-versioner op til 3.0b5 er medtaget.

Denne oversigt er forsøgt gjort så kort og præcis som muligt. Mere detaljeret HTML-information kan findes på min HTML hjælpeside. Kommentarer og forslag er altid velkomne; Forfatteren kan nås med e-mail på <barebones@werbach.com>.

Oversætterens forord

Blandt de mange oversigter over HTML-koder jeg har set på WWW er Kevin Werbachs Bare Bones Guide den, der bedst kombinerer overskuelighed og kompakt form med en udtømmende dækning af sit valgte område. Det er derfor med glæde, at jeg har oversat den, og jeg stiller hermed den danske udgave til fri afbenyttelse for ikke-kommerciel brug.

I denne danske udgave peger yderligere forklaringer af visse HTML-emner videre til en engelsksproget uddybning.

Kommentarer til den danske udgave kan sendes med e-mail til <wkn@mailhost.net>.

Indholdsfortegnelse

  1. Æres den som æres bør
  2. Hvad er det særlige ved denne vejledning
  3. Hvilke HTML-koder er medtaget
  4. Hvordan er denne vejledning formatteret (incl. en beskrivelse af symboler og forkortelser)
  5. Liste af HTML-koder
  6. Versionshistorik

Vigtigt: Hvis du ikke er sikker på forskellen mellem HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 og Netscape markeringer, foreslår jeg at du læser mine kommentarer om udviklingen af HTML.

Copyright © 1995-1997 Kevin Werbach. Dansk oversættelse copyright © 1996 Werner Knudsen. Ikke-kommerciel distribution er tilladt. Denne vejledning er ikke et produkt af Bare Bones Software, skønt den distribueres med nogle versioner af BBEdit text editor; navneligheden er tilfældig.

Generelle elementer


 

Dokument-type

<HTML></HTML>

(starter og slutter filen)

 

Titel

<TITLE></TITLE>

(skal v╩re i hovedet)

 

Hoved

<HEAD></HEAD>

(beskrivende info, fx titel)

 

Krop

<BODY></BODY>

(Sidens indhold)

 
 
 

Definition af struktur


 

Overskrift

<H?></H?>

(der findes 6 niveauer)

 

Juster overskrift

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Adskillelse

<DIV></DIV>

 

 

Juster adskillelse

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Blok-citat

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(normalt indrykket)

 

Fremh╩vet

<EM></EM>

(normalt kursiveret)

 

St╩rkt fremh╩vet

<STRONG></STRONG>

(normalt fed skrift)

 

Citat

<CITE></CITE>

(normalt kursiveret)

 

Kode

<CODE></CODE>

(til listning af kildetekster)

 

Uddata-eksempel

<SAMP></SAMP>

 

 

Tastatur-inddata

<KBD></KBD>

 

 

Variabel

<VAR></VAR>

 

 

Definition

<DFN></DFN>

(bruges sj╩ldent)

 

Adresse

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Stor skrift

<BIG></BIG>

 

 

Lille skrift

<SMALL></SMALL>

 

 
 

Definition af pr╩sentation


 

Fed

<B></B>

 

 

Kursiv

<I></I>

 

N3.0b

Understreget

<U></U>

(ikke udbredt)

 

Gennemstreget

<STRIKE></STRIKE>

(ikke udbredt)

N3.0b

Gennemstreget

<S></S>

(ikke udbredt)

 

S╩nket

<SUB></SUB>

 

 

H╩vet

<SUP></SUP>

 

 

Skrivemaskine

<TT></TT>

(vises som monospace skrift)

 

Pr╩formatteret

<PRE></PRE>

(viser blanke mm som de er)

 

Bredde

<PRE WIDTH=?></PRE>

(i tegn)

 

Centreret

<CENTER></CENTER> [*]

(for b┬de tekst og billeder)

N1.0

Blinkende

<BLINK></BLINK>

(den mest misbrugte kode)

 

Skriftst»rrelse

<FONT SIZE=?></FONT>

(v╩rdier fra 1 til 7)

 

Skrift skriftst»rrelse

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Basal skriftst»rrelse

<BASEFONT SIZE=?>

(fra 1-7; default er 3)

 

Skriftfarve

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

V╩lg skrift

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Fler-spaltet tekst

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Spalte-mellemrum

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(default er 10 pixels)

N3.0b

Spaltebredde

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Spacer

<SPACER>

 

N3.0b

Spacer Type

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Spacer Size

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Spacer Dimensions

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Spacer Alignment

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 
 
 

Referencer og billeder


 

Reference til adresse

<A HREF="URL"></A>

 

 

Reference til m┬l

<A HREF="URL#***"></A>

(hvis m┬let er i et andet dokument)

<A HREF="#***"></A>

(hvis m┬let er i det aktuelle dokument)

N2.0

M┬l-vindue

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Definer m┬l i dokument

<A NAME="***"></A>

 

 

Relation

<A REL="***"></A>

(bruges sj╩ldent)

 

Modsat relation

<A REV="***"></A>

(bruges sj╩ldent)

 

Vis billede

<IMG SRC="URL">

 

 

Justering

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Justering

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Alternativ tekst

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(hvis billedet ikke vises)

 

Imagemap

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(kr╩ver et script)

 

Client-Side Imagemap

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Imagemap beskrivelse

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Imagemap omr┬der

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Dimensioner

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(i pixels)

 

Omrids

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(i pixels)

 

Omgivende luft

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(i pixels)

N1.0

Lav-opl»snings-billede

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

(vises f»r det egentlige billede)

N1.1

Client Pull

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

(skift til anden side)

N2.0

Indlejret objekt

<EMBED SRC="URL">

(inds╩t objekt p┬ siden)

N2.0

Objekt-st»rrelse

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 
 

Adskillelser


 

Afsnit

<P></P> [*]

(afslutningskode er ofte un»dvendig)

 

Juster tekst

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Ny linie

<BR>

(et enkelt linieskift)

 

Afbryd flydende tekst

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Vandret linie

<HR>

 

 

Justering

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Tykkelse

<HR SIZE=?>

(i pixels)

 

Bredde

<HR WIDTH=?>

(i pixels)

N1.0

Bredde i procent

<HR WIDTH="%">

(som procent af sidebredden)

 

Solid Linie

<HR NOSHADE>

(uden 3D udsmykning)

N1.0

Intet brud

<NOBR></NOBR>

(forhindrer brud p┬ linie)

N1.0

Ord-brud

<WBR>

(hvor skal en linie evt. brydes)

 
 

Lister


 

 

Uordnet liste

<UL><LI></UL>

(<LI> f»r hvert punkt i listen)

 

 

Kompakt

<UL COMPACT></UL>

 

 

Punkttype

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(for hele listen)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(denne & efterf»lgende)

 

 

Nummereret liste

<OL><LI></OL>

(<LI> f»r hvert punkt i listen)

 

 

Kompakt

<OL COMPACT></OL>

 

 

Nummertype

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(for hele listen)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

(denne & efterf»lgende)

 

 

Startnummer

<OL START=?>

(for hele listen)

 

<LI VALUE=?>

(denne & efterf»lgende)

 

 

Definitionsliste

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=term, <DD>=definition)

 

 

Kompakt

<DL COMPACT></DL>

 

 

Menu-liste

<MENU><LI></MENU>

(<LI> f»r hvert punkt i listen)

 

 

Kompakt

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Oversigtsliste

<DIR><LI></DIR>

(<LI> f»r hvert punkt i listen)

 

 

Kompakt

<DIR COMPACT></DIR>

 

 
 

Baggrund og farver


 

Fliselagt baggrund

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Baggrundsfarve

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(r╩kkef»lgen er r»d/gr»n/bl┬)

 

Tekstfarve

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Linkfarve

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Bes»gt link

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Aktivt link

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(Mere info fra http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)

 

Specialtegn (store/sm┬ tegn har betydning)


 

Specialtegn

&#?;

(hvor ? er ISO 8859-1 koden)

 

<

&lt;

 

 

æ, Æ

&aelig;, &AElig;

 

 

ø, Ø

&oslash;, &Oslash;

 

 

å, Å

&aring;, &Aring;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Registreret varem╩rke

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Ikke-brydende mellemrum

&nbsp;

 

(Se fuldst╩ndig oversigt p┬ http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)

 

Formularer (forms)


 

Definer formular

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Fil upload

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Inddateringsfelt

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Feltnavn

<INPUT NAME="***">

 

 

Feltv╩rdi

<INPUT VALUE="***">

 

 

Checket?

<INPUT CHECKED>

(checkbokse og radiobokse)

 

Feltl╩ngde

<INPUT SIZE=?>

(i tegn)

 

Max L╩ngde

<INPUT MAXLENGTH=?>

(i tegn)

 

Valgliste

<SELECT></SELECT>

 

 

Listens navn

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

antal valg

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Flere valg

<SELECT MULTIPLE>

(kan v╩lge mere end et punkt)

 

Valg

<OPTION>

(punkter der kan v╩lges)

 

Default valg

<OPTION SELECTED>

 

 

Inddata-areal st»rrelse

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Navn p┬ areal

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Ombryd tekst

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 
 

Tabeller


 

Definer tabel

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Tabel-omrids

<table border=?></TABLE>

 

 

luft mellem celler

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Luft i celle

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

 nsket bredde

<TABLE WIDTH=?>

(i pixels)

 

Bredde i procent

<TABLE WIDTH="%">

(procent af sidebredde)

 

Tabelr╩kke

<TR></TR>

 

 

Justering

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Tabel-celle

<TD></TD>

(skal st┬ i en tabelr╩kke)

 

Justering

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Uden liniebrud

<TD NOWRAP>

 

 

Sp╩nd over s»jler

<TD COLSPAN=?>

 

 

Sp╩nd over r╩kker

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

 nsket bredde

<TD WIDTH=?>

(i pixels)

N1.1

Bredde i procent

<TD WIDTH="%">

(procent af tabel)

N3.0b

Cellefarve

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tabel-hoved

<TH></TH>

(samme som data, fed, centreret)

 

Justering

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Uden liniebrud

<TH NOWRAP>

 

 

Sp╩nd over s»jler

<TH COLSPAN=?>

 

 

Sp╩nd over r╩kker

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

 nsket bredde

<TH WIDTH=?>

(i pixels)

N1.1

Bredde i procent

<TH WIDTH="%">

(procent af tabel)

N3.0b

Cellefarve

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tabel-titel

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Justering

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(over/under tabellen)

 

Rammer (frames)


N2.0

Ramme-dokument

<FRAMESET></FRAMESET>

(i stedet for <BODY>)

N2.0

R╩kkeh»jde

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(pixels eller %)

N2.0

R╩kkeh»jde

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = relativ st»rrelse)

N2.0

S»jlebredde

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(pixels eller %)

N2.0

S»jlebredde

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = relativ st»rrelse)

N3.0b

Omrids bredde

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Omrids

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Omrids farve

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Definer ramme

<FRAME>

(indhold af en enkelt ramme)

N2.0

Vis dokument

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Rammenavn

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Margin-bredde

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(venstre og h»jre margin)

N2.0

Margin-h»jde

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(top og bund margin)

N2.0

Rulleskakt?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Fast st»rrelse

<FRAME NORESIZE>

 

N2.0

Indhold uden rammer

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(for browsere der ikke kan vise rammer)

 

Java


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Applet Filnavn

<APPLET CODE="***">

 

 

Parametre

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Applet placering

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Applet navn

<APPLET NAME="***">

(til brug for referencer andetsteds p┬ siden)

 

Alternativ tekst

<APPLET ALT="***">

(for ikke-Java browsere)

 

Justering

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

St»rrelse

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(i pixels)

 

Omgivende luft

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(i pixels)

 

Diverse


 

>Kommentar

<!-- *** -->

(vises ikke af browseren)

 

HTML 3.2 Prolog

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

S»gbar

<ISINDEX>

(indikerer et s»gbart index)

 

Prompt

<ISINDEX PROMPT="***">

(tekst der prompter for inddata)

 

Afsend s»gning

<A HREF="URL?***"></a>

(brug et rigtigt sp»rgsm┬lstegn)

 

URL p┬ den aktuelle side

<BASE HREF="URL">

(skal st┬ i hovedet)

N2.0

Basis vindue navn

<BASE TARGET="***">

(skal st┬ i hovedet)

 

Relation

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(skal st┬ i hovedet)

 

Meta-information

<META>

(skal st┬ i hovedet)

 

Stil-ark

<STYLE></STYLE>

(ses ikke ofte)

 

Scripts

<SCRIPT></SCRIPT>

(ses ikke ofte)

Indhold | Liste af koder | Tekstversion | Kevin's Home Page